PDA

View Full Version : Hình nền VLTK 3D nè !


CravenA
24-09-2005, 04:44
Nhìn mấy cái hình nền VLTK 3D mà ghiền
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-27-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-29-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-28-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-30-1024.jpg

CravenA
24-09-2005, 04:45
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-33-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-37-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-21-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-16-1024.jpg
http://hk.chinesegamer.net/jy2/index_6/images/jy2-8-1024.jpg