PDA

View Full Version : V [1]


admin
19-11-2005, 23:36
V
--------------------
Virus Signature: Chữ ký nhận diện virus
Một chuỗi bit có tính chất đặc trưng cho từng loại virus. Chữ ký nhận diện virus, giống như dấu vân tay, có thể sử dụng để phát hiện và xác định từng loại virus cụ thể. Các chương trình chống virus thường sử dụng chữ ký nhận diện virus để phát hiện các đoạn mã độc hại.