PDA

View Full Version : T[6]


admin
19-11-2005, 23:39
T
--------------------
Targeting: Tính hướng đích
Việc thiết kế một website hay một chiến dịch marketing để có được và thu hút một tầng lớp hay đối tượng người tiêu dùng nhất định. Một thị trường mục tiêu người tiêu dùng điển hình có thể là phụ nữ, từ 20-35 tuổi, trẻ em, nhóm các hộ gia đình có nguồn thu nhập hơn 50.000 USD một năm, người làm việc ở nước ngoài. Một thị trường mục tiêu doanh nghiệp điển hình có thể là những người chịu trách nhiệm quản lý việc truyền thông tin đường dài trong các doanh nghiệp dưới 100 nhân viên. Một số website và các chiến dịch quảng cáo được nhắm đến các nhóm với những quyền lợi đặc biệt (ví dụ như người quản lý khách sạn, người chơi gôn).
Telephone banking: Ngân hàng điện thoại
Cung cấp tất cả các dịch vụ ngân hàng qua điện thoại. Ví dụ, First Direct, một chi nhánh của Midland Bank ở Anh, là ngân hàng giao dịch qua điện thoại hàng đầu thế giới với hơn 500.000 khách hàng và không có các chi nhánh.
Third party ad management: Quản lý quảng cáo bên thứ ba
Một dịch vụ đối với các nhà quảng cáo để quản lý việc mua và đặt các quảng cáo trên web và phân tích tính hiệu quả của quảng cáo
Third party processor: Trung tâm thực hiện thanh toán thứ ba
Một công ty ký kết với các ngân hàng để thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ cần thiết để xử lý các thẻ tín dụng: sự cấp phép và thực hiện các giao dịch đối với các thương nhân, bổ sung những người sở hữu thẻ mới, thực hiện đối với những người sở hữu thẻ. Trung tâm thực hiện thanh toán thứ ba có thể là vì mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Trung tâm thanh toán thứ ba hoạt động phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ là First Data Resources.
Trademark: Nhãn hiệu thương mại
Một tên, biểu tượng hay một hình vẽ được sử dụng bởi một nhà sản xuất hàng hoá để nhận dạng hàng hoá của nó và phân biệt chúng với những hàng hoá được sản xuất và được bán bởi người khác.
Two Factor Authentication: Xác thực 2 nhân tố
Hình thức xác thực dựa vào hai nhân tố: Nhân tố thứ nhất là cái mà người sử dụng biết (như mật khẩu, số PIN) và nhân tố thứ hai là cái mà người sử dụng có (như thẻ xác minh, đặc điểm nhận dạng). Một trong những ví dụ điển hình nhất là xác thực để tiến hành các giao dịch tài chính tại các trạm ATM