PDA

View Full Version : S [3]


admin
19-11-2005, 23:40
S
--------------------
Spaning - Tree Algorithm: Thuật toán Cây phân nhánh
Thuật toán được sử dụng trong Giao thức Cây phân nhánh (Spaning - Tree Protocol) để tạo mô hình cây phân nhánh trong một mạng. Thường được viết tắt là STA
Session cookie: Cookie phiên
Cookie được lưu trong vùng nhớ tạm thời trên máy tính của người sử dụng và sẽ bị xóa khi trình duyệt được đóng. Cookie phiên không thu thập các thông tin từ máy tính của người sử dụng, chúng chỉ lưu thông tin định danh phiên truy nhập chứ không nhằm mục đích xác định người sử dụng.
Spyware: Phần mềm gián điệp
Một dạng phần mềm thu thập thông tin của người sử dụng khi họ truy nhập Internet. Các thông tin thu thập được thường nhằm mục đich phục vụ cho các quảng cáo có tính hướng đích: quảng cáo sản phẩm và dịch vụ theo từng đối tượng khách hàng đã được phân loại dựa theo một số tiêu thức nào đó. Các phần mềm gián điệp thường được tích hợp như một thành phần ẩn của các phần mềm miễn phí (freeware) hay phần mềm dùng chung (shareware)