PDA

View Full Version : E [1]


admin
19-11-2005, 23:47
E
--------------------
Equivalent host: Máy tương đương
Một khái niệm trong hệ điều hành Unix. Một người sử dụng có thể làm việc trên nhiều máy tương đương mà chỉ phải kiểm tra mật khẩu (login) tại một máy