PDA

View Full Version : D [3]


admin
19-11-2005, 23:48
D
--------------------
Distribution channel: Kênh phân phối
Là phương thức một nhà sản xuất hay phát triển phần mềm chuyển giao hàng hoá đến các khách hàng và nhận thanh toán. Một kênh trực tiếp, là khi công ty giao dịch với các khách hàng của nó không qua trung gian, phổ biến là trong giao dịch B2B và trong hình thức bán hàng bằng catalog, gửi thư trực tiếp, hay marketing từ xa đến người tiêu dùng. Các kênh gián tiếp có thể sử dụng bất kỳ nhà phần phối, bán lẻ, đại lý hay các trung gian khác.
Demographics: (Thuộc) Nhân khẩu học
Trong hoạt động marketing, việc mô tả một nhóm khách hàng tiêu dùng, phổ biến nhất là độ tuổi, giới tính, thu nhập, trình độ văn hoá, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, số thành viên trong gia đình, và quê quán. Cụ thể hơn, là sự mô tả bất kỳ nhóm khách hàng tiêu dùng nào có thể là người tiêu dùng hay các doanh nghiệp.
D-channel: Kênh D
Viết tắt của Delta-channel, một kênh sử dụng trong kết nối ISDN để mang các thông tin điều khiển và tín hiệu. Dịch vụ ISDN cơ bản (BRI) gồm 2 kênh B 64 bit và 1 kênh D. Dịch vụ ISDN cao cấp gồm 23 kênh B (ở Mỹ) hoặc 30 kênh B (ở châu Âu) và một kênh D.