PDA

View Full Version : C [3]


admin
19-11-2005, 23:49
C
--------------------
CERT (Computer Emergency Respone Team): Nhóm cứu hộ khẩn cấp sự cố máy tính
Nhóm đặc nhiệm có mục đích trợ giúp giải quyết các tình huống khẩn cấp trong mạng máy tính. CERT thường xuyên thông báo về về các phương pháp tấn công của các hacker, các điểm cần chú ý trong công tác bảo vệ mạng chống xâm nhập bất hợp pháp, các công cụ trợ giúp kiểm soát truy nhập.
Collision Domain: Vùng xung đột
Trong mạng Ethernet, đó là một vùng mạng mà các gói dữ liệu bị xung đột vẫn tiếp tục được truyền đi. Các bộ lặp tín hiệu (repeater), bộ tập trung (hub) sẽ truyền các gói tin xung đột còn các bộ chuyển mạch (switch), cầu nối (bridge), bộ định tuyến (router) thì không.
Cookie
Một thông điệp máy chủ Web gửi cho trình duyệt. Trình duyệt lưu thông điệp trong một vùng nhớ tạm thời hay một tệp văn bản trên máy tính của người sử dụng. Thông tin trong thông điệp được gửi lại cho máy chủ Web mỗi khi có yêu cầu.