Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Ngoại ngữ (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Mẹo nhỏ thêm ing (V + ing) (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=4253)

tqminh_csp 11-02-2007 08:18

Mẹo nhỏ thêm ing (V + ing)
 
Như mọi người biết, trong tiếng Anh, khi dùng thì hiện tại tiếp diễn bạn phải thêm ( ing) cho động từ

Đây là công thức thêm ing

be (am/is/are) verb ( động từ) + ing

Ví dụ:
_She is going to the movie.

_ I'm watching a show on T.V.

.....

Thế nhưng, có những động từ đặt biệt mà bạn không thể đơn giản thêm ing đằng sau.
Ví dụ:

Swim----> Swimming
Stop-----> Stopping
Tap-----> Tapping
Luật CVC consonant-vowel-consonant

Tại sao bạn phải nhân đôi chữ cuối? Lý do vì những động từ nào có phụ âm-nguyên âm-phụ âm(tiếng anh là consonant-vowel-consonant) và những động từ đó phải có âm nhấn phía sau(stressed syllable)...
Trong bản chữ cái tiếng anh, phụ âm là (a, e, i, o,u,y) những chữ còn lại là phụ âm.

Ví dụ: trong chữ swim, nhận thấy w là phụ âm, chữ i là nguyên âm và cuối cùng là phụ âm m
* Chú ý, riêng từ open--->opening vì open không có âm nhấn phía sau.

Luật Consonant + e
Khi thấy những động từ nào kết thúc với chữ e và trước chữ e là 1 phụ âm(consonant). Bạn phải bỏ chữ "e" trước khi thêm ing vào.

Ví dụ:

Race---->racing
Dance--->dancing
Phone----> phoning
Make----->making

Trường Hợp Khác

Khi bạn thấy những động từ có chữ ie cuối cùng, bạn phải bỏ chữ ie và thay y vào, sau đó mới thêm ing

Lie---->lying
Die---> dying


Theo giờ GMT +7:: 10:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014