Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Ngoại ngữ (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Học anh văn thông qua các trò chơi online vui ! (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=4260)

tqminh_csp 11-02-2007 09:48

Học anh văn thông qua các trò chơi online vui !
 
[FLASH]http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/learningresource/Games/Games/games/game2.swf[/FLASH]

[FLASH]http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/learningresource/Games/Games/games/game3.swf[/FLASH]

[FLASH]http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/learningresource/Games/Games/games/game4.swf[/FLASH]

[FLASH]http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/learningresource/Games/Games/games/game6.swf[/FLASH]


Theo giờ GMT +7:: 09:14.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014