Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Hình ảnh (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=1394)

duyhuynh 31-10-2006 22:32

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ
 
http://i13.tinypic.com/2e536s0.jpg

http://i14.tinypic.com/4c2eky0.jpg

http://i14.tinypic.com/4cli2o7.jpg

http://i13.tinypic.com/448rdeb.jpg

http://i14.tinypic.com/455nhua.jpg

http://i14.tinypic.com/2hfjbjp.jpg

http://i13.tinypic.com/2hxrjtv.jpg

http://i14.tinypic.com/4i6jf4i.jpg

http://i14.tinypic.com/2v8ibsj.jpg

http://i13.tinypic.com/2je7gih.jpg

http://i13.tinypic.com/4dgoxo4.jpg

http://i14.tinypic.com/44uogwl.jpg

http://i14.tinypic.com/2utonmf.jpg

http://i14.tinypic.com/44br62x.jpg

duyhuynh 31-10-2006 22:33

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ 1
 
http://i13.tinypic.com/2u40b5s.jpg

http://i14.tinypic.com/2z720sw.jpg

http://i14.tinypic.com/4ih5pio.jpg

http://i13.tinypic.com/2m4w3zk.jpg

http://i14.tinypic.com/2r3cef6.jpg

http://i13.tinypic.com/2uhpw10.jpg

http://i13.tinypic.com/2qbc4nt.jpg

http://i13.tinypic.com/4ckz7eu.jpg

http://i14.tinypic.com/2wftjqq.jpg

http://i13.tinypic.com/35aoihc.jpg

http://i13.tinypic.com/48d6gxu.jpg

http://i13.tinypic.com/2isjoz7.jpg

http://i14.tinypic.com/2utg8rq.jpg

http://i14.tinypic.com/33ju8eq.jpg

http://i13.tinypic.com/2dc6bmg.jpg

duyhuynh 31-10-2006 22:35

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ 2
 
http://i14.tinypic.com/2mee4om.jpg

http://i14.tinypic.com/2nc1dhh.jpg
a
http://i14.tinypic.com/4d4bdb5.jpg

http://i13.tinypic.com/2r3e9nq.jpg

http://i14.tinypic.com/2cn79lj.jpg

http://i14.tinypic.com/2qk1h07.jpg

http://i14.tinypic.com/317cpif.jpg

http://i14.tinypic.com/47wdan9.jpg

http://i13.tinypic.com/4d4ekh1.jpg

http://i14.tinypic.com/2q2fz2a.jpg

http://i14.tinypic.com/2ywsmde.jpg

http://i14.tinypic.com/2ljgrqx.jpg

http://i14.tinypic.com/2hqdqig.jpg

http://i13.tinypic.com/43w8b55.jpg

http://i13.tinypic.com/48xpkpg.jpg

duyhuynh 31-10-2006 22:36

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ 3
 
http://i14.tinypic.com/30ws11g.jpg

http://i14.tinypic.com/2mqoyzp.jpg

http://i14.tinypic.com/2qia5a0.jpg

http://i14.tinypic.com/4gzokgm.jpg

http://i14.tinypic.com/2va1tlv.jpg

http://i13.tinypic.com/30c5c07.jpg

http://i13.tinypic.com/4hbwmfq.jpg

http://i14.tinypic.com/2nj95j7.jpg

http://i13.tinypic.com/2lbco6e.jpg

http://i14.tinypic.com/2wbs5tx.jpg

http://i13.tinypic.com/47dr3a8.jpg

http://i13.tinypic.com/2cr9dgl.jpg

http://i13.tinypic.com/2jca8g5.jpg

http://i14.tinypic.com/43zbfo5.jpg

http://i13.tinypic.com/435cuu0.jpg

http://i14.tinypic.com/43xx1sz.jpg

http://i14.tinypic.com/3ynj56v.jpg

duyhuynh 31-10-2006 22:38

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ 4
 
http://i13.tinypic.com/483whh0.jpg

http://i14.tinypic.com/3ynj56v.jpg

http://i13.tinypic.com/2ezsigi.jpg

http://i14.tinypic.com/4cw4ris.jpg

http://i14.tinypic.com/2rrug6c.jpg

http://i13.tinypic.com/2hwzmvk.jpg

http://i14.tinypic.com/42twnps.jpg

http://i14.tinypic.com/30ml268.jpg

http://i14.tinypic.com/4541jqd.jpg

http://i14.tinypic.com/3ygv5w2.jpg

http://i13.tinypic.com/4g95l43.jpg

http://i14.tinypic.com/4e17j2h.jpg

http://i14.tinypic.com/2v35z6c.jpg

http://i13.tinypic.com/2w592fl.jpg

http://i14.tinypic.com/2j2w5k3.jpg

http://i13.tinypic.com/3yyulh2.jpg

http://i14.tinypic.com/4ibgkqp.jpg

http://i13.tinypic.com/2pt8g1t.jpg
http://i14.tinypic.com/33my0d4.gif

duyhuynh 31-10-2006 22:43

Nét đẹp xăm mình trên thân thể người phụ nữ 5
 
http://image2.sina.com.cn/bj/upload/...9853/79853.jpg
http://image2.sina.com.cn/bj/upload/...9853/79854.jpg
http://image2.sina.com.cn/bj/upload/...9853/79856.jpg
http://image2.sina.com.cn/bj/upload/...9853/79855.jpg

http://www.333cn.com/bbs/attachments...VtlrbMju5p.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...blWNiqI7gR.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...vbdXI13oPX.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...cJAUp0kgv7.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...vMdzsyVrFN.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...Wc5uNDZ0Y3.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...lKEfis8xtZ.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...rhn0sE3bEx.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...MnYnsJVQfi.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...BoAVLD3mK2.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...hhai38GfpH.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...8IHRXoz68M.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...QmGn1HVHXy.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...XEAvO5f2PH.jpg
http://www.333cn.com/bbs/attachments...aud23zMZem.jpg

DHNguyen 03-11-2006 17:51

hình này là vẽ trên da chứ đâu phải xâm như 4 mục trước.
đẹp lắm, phát huy tiếp nhé, thanks


Theo giờ GMT +7:: 12:57.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014