Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Góc học tập (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Góp ý về tăng thêm nguồn tài liệu trên diễn đàn (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=35319)

poks 21-02-2012 21:26

Góp ý về tăng thêm nguồn tài liệu trên diễn đàn
 
Mình tìm kiếm thì thấy cái site diendandaihoc.vn có cái API cũng hay đang chèn vào site của mình. Nó hỗ trợ tìm kiếm tài liệu rất nhanh.
Chỉ cần nhúng code API đơn giãn là đã có một nguồn tài liệu lớn. Các bạn xem thử chèn vào forum học tập cũng hay:
Mình làm theo hướng dẫn ở đây nè http://diendandaihoc.vn/forum/showthread.php?18932
Demo tại site này nè: http://diendandaihoc.vn/forum/index.php


Theo giờ GMT +7:: 15:00.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014