Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Hỏi đáp về máy tính (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Nâng cấp SQL Server (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=9988)

Henri 23-07-2007 20:53

Nâng cấp SQL Server
 
Mình muốn nâng cấp từ SQL Server 2000 lên SQL Server 2005.
:catgoal:
Giúp minh với.
Cám ơn nhiều!!!


------------------------------------------------------------------
:bye:

tumickey 23-07-2007 21:03

Re: Nâng cấp SQL Server
 
thì remove cai cũ cài cài mới :D

uhm cái khó là database cũ .
bạn có thế nói rõ là bạn chỉ nâng cấp SQL Server hay còn gì nữa ko . Mới biết đường mà F1 chứ :D

Henri 23-07-2007 21:52

Re: Nâng cấp SQL Server
 
Tất nhiên thì mình có thể xóa cái cũ và cài cái mới.
Nhưng do mình có nhu cầu nâng cấp (chỉ nâng cấp thôi, không cần database cũ trong SQL Server 2000 nữa).
Mong bạn giúp đỡ.

tumickey 23-07-2007 23:54

Re: Nâng cấp SQL Server
 
đọc http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143680.aspx

download
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/

khá nhẹ có 56 MB nhưng bạn phải có
# Microsoft .NET Framework 2.0
# SQL Server Setup requires Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 or later. You can download MDAC 2.8 SP1 from this Microsoft Web site.

hehe

co 2 bản
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition is the free, easy-to-use, lightweight version of SQL Server 2005. Integrated with Microsoft Visual Studio 2005, SQL Server Express makes it easy to develop data-driven applications that are rich in capability, offer enhanced storage security, and are fast to deploy. SQL Server Express is free to redistribute and can be seamlessly upgraded to more sophisticated versions of SQL Server.

SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP2
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services

In addition to the features of SQL Server Express, certain additional capabilities are also available as part of Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (SQL Server Express). SQL Server Express with Advanced Services contains the following features:

SQL Server Management Studio Express, a graphical management tool based on SQL Server Management Studio that makes it easy to manage and administer SQL Server Express databases.

Reporting Services, an integrated report creation and design environment to create reports.

Full-Text Search, a powerful search engine for searching text-intensive data.

SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services SP2 (234 MB)
http://download.microsoft.com/downlo...QLEXPR_ADV.EXE


Theo giờ GMT +7:: 07:38.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014