Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Hình ảnh (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Một trái hồng khổng lồ!! (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=13498)

nguyencantho 03-10-2007 20:56

Một trái hồng khổng lồ!!
 
Hôm qua hái được mấy trái hồng. Trong đó có một trái quá lớn nên chụp một tấm xem chơi!
http://i181.photobucket.com/albums/x...o/CRW_6620.jpg:kakaka:


Theo giờ GMT +7:: 08:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014