Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Âm nhạc (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Trà Sữa (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=15311)

Forever_One_Love 14-11-2007 14:38

Trà Sữa
 

Download bài hát

Dũng_Sầu_Đời 14-11-2007 16:09

Re: Trà Sữa
 
link die hết chơn roài chời ơi

Forever_One_Love 14-11-2007 16:15

Re: Trà Sữa
 
Die đâu mà die.Có mỗi bài cua Quang Vinh Là Die À.Đang ở tiệm tối nay về fix mới được.Kiểm tra lại đi:D

Forever_One_Love 15-11-2007 01:33

Re: Trà Sữa
 
đã Fix Xong Tat Cả Các Link Rồi.pà Con Thưởng Thức Nha

mairoixa 15-11-2007 06:06

Re: Trà Sữa
 
Dở òm.......
Lời lẽ chẳng ra đâu cả :(


Theo giờ GMT +7:: 16:02.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014