Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Ảnh vui (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Tóc ko đụng hàng (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=25295)

nvb08 19-02-2009 09:33

Tóc ko đụng hàng
 
]http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4675_02(5).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4676_03(5).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4677_04(3).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4678_05(5).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4681_07(4).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4679_06(3).jpg

nvb08 19-02-2009 09:34

Re: Tóc ko đụng hàng
 
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...683_10(13).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...4682_08(5).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...686_13(12).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...687_14(10).jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/vu...688_15(12).jpg

thiensu87 11-04-2010 03:43

Re: Tóc ko đụng hàng
 
Tóc đầu động vật, ko ai dám làm nên đúng là ko đụng hàng thật

Dido 20-06-2012 15:45

Re: Tóc ko đụng hàng
 
đó là 1 tác phẩm nghệ thuật rồi chứ kiểu tóc gì nữa

zinzeen 19-07-2012 15:24

Re: Tóc ko đụng hàng
 
cái này mà nhìn ở ngoài thật chắc cũng hãi lắm

genny00 31-07-2012 19:20

Re: Tóc ko đụng hàng
 
Đúng là nghệ thuật ! hay wa'


Theo giờ GMT +7:: 08:08.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014