Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Hình ảnh (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Hình đẹp thấy hay hay đưa diễn đàn (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=16225)

metalar 15-12-2007 19:52

Hình đẹp thấy hay hay đưa diễn đàn
 
Có thể làm hình nền ok ! tui đang sử dụng cái hình nền thánh giá độc đáo !

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...A_explicit.jpg

http://www.lightbender.com/art/deskt..._1600x1200.jpg

http://www.brokendolls.org/modules/i...es/Faria09.JPG

http://tanjaflaan.files.wordpress.co...02/vinter2.jpg


Theo giờ GMT +7:: 00:33.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014