Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Âm nhạc (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng sâu dày nhạc (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=42840)

laitutran247 07-05-2019 10:02

Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng sâu dày nhạc
 
https://www.youtube.com/watch?v=_5d3XjHqdpY


Theo giờ GMT +7:: 19:09.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014