Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Hình ảnh (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Hình kinh dị (yều tim đừng vô) (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=17685)

laitutran247 14-02-2008 21:22

Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
http://i222.photobucket.com/albums/d...20di/angel.jpg
bệng giun sán !
http://i222.photobucket.com/albums/d...itefibnec4.jpg
bệng do côn trùng
http://i222.photobucket.com/albums/d...i/zn5wlu-1.gif
người mọc rễ
http://i222.photobucket.com/albums/d...dede2-1107.jpg

laitutran247 14-02-2008 21:23

Re: hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
bị ăn ăn thịt
http://i222.photobucket.com/albums/d.../24pvua8-1.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/d.../24pvu6x-1.jpg
ung thư nà
http://i222.photobucket.com/albums/d...0di/zn5wcp.jpg

iamgacon 15-02-2008 09:31

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
mmá ơi kíu con.......
ghe quá...

[Hr] 15-02-2008 11:15

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
+ Sau này bạn đừng post mấy cái này nữa. Không còn cái gì đẹp hơn sao ? Vẫn biết bạn cố gắng xây dựng CTO nhưng đừng đem mấy cái này. Muốn xem lên truongton.net mà xem. Tởm quá. Thân !

juicy 15-02-2008 17:18

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
:catwind: Moá ơi! cứu kon! Kinh dị woá! :down:

Jinny 15-02-2008 18:41

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
ặc ặc,cái hình gium sán á,hok hỉu cho lém,nhưng tấm trăn ăn thịt khá lạ.

chipchip 15-02-2008 19:45

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
ui chà, trông "có vẻ" ghê đấy!

laoshu_110 21-02-2008 06:43

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
Người ta đã thông báo trước, hình kinh dị (yếu tim đừng vô) rồi mà, ai kêu vào xem, vào xem rồi thì không được la ó :D:
Mà phải khen thế này:"Oh, hình đẹp ấy nhỉ, còn nữa không?" :D::D::D:

laitutran247 22-02-2008 11:25

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
còn nữa nhưng sợ bạn kia không thích !

__hs 06-03-2008 15:25

Re: Hình kinh dị (yều tim đừng vô)
 
_zzzzz_
_pó tai
_mún ói wa


Theo giờ GMT +7:: 02:28.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014