Diễn Đàn Cần Thơ Online

Diễn Đàn Cần Thơ Online (https://www.canthoonline.com/diendan/index.php)
-   Ảnh vui (https://www.canthoonline.com/diendan/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Hình Phật rất đẹp (https://www.canthoonline.com/diendan/showthread.php?t=22846)

laitutran247 01-08-2008 21:20

Hình Phật rất đẹp
 
http://i202.photobucket.com/albums/a...zg_child-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...ni_cakra-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...hamayuri-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...aprata-5-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...ttva2001-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...Myanmar1-4.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...g_Kuanmu-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...rotector-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...anhniem/99.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...akyamuni-9.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...hniem/iuii.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...i-lanka2-4.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...i-lanka1-1.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/a...monk_style.jpg

thiensu_nho 02-08-2008 09:23

Re: Hình Phật rất đẹp
 
HÌnh đẹp wá,thanks laitutran nha:catmc:

PB Hooligan 02-08-2008 23:35

Re: Hình Phật rất đẹp
 
Sặc hình phật đi post trong ảnh vui. Tội lỗi, tội lỗi


Theo giờ GMT +7:: 04:34.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014