Diễn Đàn Cần Thơ Online » Tổng hợp » Góc học tập
Total Training InDesign CS3


Trả lời
 
Điều chỉnh
  #1  
Cũ 30-08-2007, 23:47
support support đang ngoại tuyến
Thành viên
Ngày tham gia: 10:04:2007
Bài viết: 379
Thanks: 1
Thanked 11 lần trong 9 bài
CTG: 0
Total Training InDesign CS3
Từ từ thưởng thức nhé

Code:
http://rapidshare.com/files/52268200/TIDC3ES_P01_C01_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268208/TIDC3ES_P01_C02_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268211/TIDC3ES_P01_C01_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268213/TIDC3ES_P01_C03_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268216/TIDC3ES_P01_C02_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268228/TIDC3ES_P01_C03_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268229/TIDC3ES_P01_C01_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268234/TIDC3ES_P01_C01_L07.mov
http://rapidshare.com/files/52268235/TIDC3ES_P01_C03_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268237/TIDC3ES_P01_C01_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52268243/TIDC3ES_P01_C02_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268244/TIDC3ES_P01_C03_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52268248/TIDC3ES_P01_C04_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268251/TIDC3ES_P01_C03_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268258/TIDC3ES_P01_C02_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268262/TIDC3ES_P01_C03_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268275/TIDC3ES_P01_C01_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268279/TIDC3ES_P01_C04_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268281/TIDC3ES_P01_C04_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268282/TIDC3ES_P01_C03_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268289/TIDC3ES_P01_C05_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268296/TIDC3ES_P01_C04_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52268300/TIDC3ES_P01_C05_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268312/TIDC3ES_P01_C04_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268313/TIDC3ES_P01_C04_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268321/TIDC3ES_P01_C06_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268324/TIDC3ES_P01_C04_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268325/TIDC3ES_P01_C06_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268331/TIDC3ES_P01_C01_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268332/TIDC3ES_P01_C02_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268348/TIDC3ES_P01_C06_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268349/TIDC3ES_P01_C06_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268351/TIDC3ES_P01_C07_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268358/TIDC3ES_P01_C05_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268359/TIDC3ES_P01_C05_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268365/TIDC3ES_P01_C07_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268368/TIDC3ES_P01_C05_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268379/TIDC3ES_P01_C07_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268380/TIDC3ES_P01_C06_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268392/TIDC3ES_P01_C07_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268393/TIDC3ES_P01_C07_L07.mov
http://rapidshare.com/files/52268410/TIDC3ES_P01_C07_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268415/TIDC3ES_P01_C07_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268423/TIDC3ES_P01_C07_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52268431/TIDC3ES_P01_C08_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268468/TIDC3ES_P01_C08_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268469/TIDC3ES_P01_C08_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268489/TIDC3ES_P01_C08_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268500/TIDC3ES_P01_C08_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268503/TIDC3ES_P01_C08_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268509/TIDC3ES_P01_C01_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268545/TIDC3ES_P01_C09_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268565/TIDC3ES_P01_C09_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268569/TIDC3ES_P01_C09_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268586/TIDC3ES_P01_C09_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268587/TIDC3ES_P01_C09_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268588/TIDC3ES_P01_C10_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268600/TIDC3ES_P01_C09_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268604/TIDC3ES_P01_C10_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52268608/TIDC3ES_P01_C10_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268620/TIDC3ES_P01_C10_L07.mov
http://rapidshare.com/files/52268627/TIDC3ES_P01_C10_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52268635/TIDC3ES_P01_C10_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268646/TIDC3ES_P01_C10_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268660/TIDC3ES_P01_C11_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52268669/TIDC3ES_P01_C10_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268673/TIDC3ES_P01_C11_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52268677/TIDC3ES_P01_C11_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52268682/TIDC3ES_P01_C11_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52268695/TIDC3ES_P01_C11_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52268720/TIDC3ES_P01_C11_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269189/TIDC3ES_P02_C01_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269192/TIDC3ES_P02_C01_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269193/TIDC3ES_P02_C01_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52269197/TIDC3ES_P02_C01_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269221/TIDC3ES_P02_C01_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269237/TIDC3ES_P02_C01_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269245/TIDC3ES_P02_C01_L06.mov
http://rapidshare.com/files/52269379/TIDC3ES_P02_C02_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269394/TIDC3ES_P02_C02_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269412/TIDC3ES_P02_C02_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269426/TIDC3ES_P02_C02_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269430/TIDC3ES_P02_C03_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269438/TIDC3ES_P02_C02_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269450/TIDC3ES_P02_C04_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269458/TIDC3ES_P02_C05_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269464/TIDC3ES_P02_C04_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269466/TIDC3ES_P02_C04_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269468/TIDC3ES_P02_C03_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269470/TIDC3ES_P02_C06_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269471/TIDC3ES_P02_C05_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269473/TIDC3ES_P02_C04_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269474/TIDC3ES_P02_C03_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269486/TIDC3ES_P02_C04_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52269491/TIDC3ES_P02_C06_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269494/TIDC3ES_P02_C05_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269496/TIDC3ES_P02_C03_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52269498/TIDC3ES_P02_C05_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269499/TIDC3ES_P02_C04_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269506/TIDC3ES_P02_C07_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269518/TIDC3ES_P02_C03_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269519/TIDC3ES_P02_C07_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269532/TIDC3ES_P02_C07_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269546/TIDC3ES_P02_C06_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269551/TIDC3ES_P02_C03_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269563/TIDC3ES_P02_C06_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269573/TIDC3ES_P02_C06_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269577/TIDC3ES_P02_C07_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269581/TIDC3ES_P02_C07_L04.mov
http://rapidshare.com/files/52269696/TIDC3ES_P02_C08_L00.mov
http://rapidshare.com/files/52269724/TIDC3ES_P02_C08_L01.mov
http://rapidshare.com/files/52269730/TIDC3ES_P02_C08_L05.mov
http://rapidshare.com/files/52269746/TIDC3ES_P02_C08_L03.mov
http://rapidshare.com/files/52269763/TIDC3ES_P02_C08_L02.mov
http://rapidshare.com/files/52269845/TIDC3ES_P02_C08_L04.mov
__________________
Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa mà nên....phang bằng một cây gậy!

PSD Frame for Photoshop

Some Application, ROM for PPC
Trả lời kèm trích dẫn
Trả lời

Bookmarks

Điều chỉnh

Quy đinh gửi bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Bật
Smilies are Bật
[IMG] đang Bật
HTML đang Tắt

Truy cập nhanh


Theo giờ GMT +7:: 21:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014